Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.majalagoda.pl

SPIS TREŚCI:
§1. Postanowienia ogólne.
§2. Przedmiot Sklepu Internetowego.
§3. Warunki zakupu i dostawy.
§4. Płatność.
§5. Rozwiązanie umowy, reklamacje, zwroty.

I. Prawo odstąpienia.  II. Procedury reklamacyjne. 

§6. Polityka prywatności.

§7. Przepisy końcowe.

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin sklepu internetowego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.majalagoda.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym.

 

Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.majalagoda.pl jest „Bags&Pepper" Maja Łagoda-Marciniak NIP 777-226-24-59, REGON 300777831 adres: 60-129 Poznań, ul. Jarochowskiego 8/9, zwana dalej Sprzedającą.

 

3. Adres do korespondencji: 60-129 Poznań, ul. Jarochowskiego 8/9 60-129 Poznań

 

4. Każdy może przeglądać zasoby Sklepu Internetowego, jednak z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności, w szczególności z chwilą złożenia zamówienia osoba taka zyskuje status Kupującego.

 

5. Kupującym jest zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, zgodnie z poniższym objaśnieniem:

 

a) Konsument - tj. osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu, który nie wiąże się z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176

 

b) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny, art. 43[1]), która kupuje towar na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

6. Złożenie zamówienia u Sprzedającej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oznacza, iż Kupujący zapoznał się i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się je przestrzegać. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.

 

7. Właścicielem i administratorem serwisu www.majalagoda.pl oraz administratorem danych osobowych jest Sprzedająca.

 

8. Do korzystania ze strony internetowej wymagane są: przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość - minimum 1024x768. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu za co Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności.

 

9. Sprzedająca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 2 Przedmiot Sklepu Internetowego

 

10. Przedmiotem Sklepu Internetowego jest sprzedaż torebek skórzanych, płóciennych i filcowych oraz pozostałe, podobne produkty tworzone ręcznie, jak również inne przedmioty i usługi (Produkt).

 

11. 1.Ogłoszenia, zdjęcia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone w Sklepie Internetowym, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 

2. Zdjęcia Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie wzór, gdyż każdy Produkt jest wytwarzany ręcznie co może powodować nieznaczne różnice, które nie są wadą Produktu.

 

12. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty, które nie należą do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Sprzedająca zastrzega, iż realizacja zamówień na te Produkty zależy od kolejności złożenia zamówienia.

 

13. Sprzedająca zastrzega sobie prawo wycofania z oferty niektórych produktów bez podania przyczyn.

 

14. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Produktów wykonanych zgodnie z rysunkami, szablonami, wzorami itp. dostarczonymi przez Kupującego.

 

15. Kupujący oświadcza i zapewnia, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory itp. nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

 

16. Wszystkie ceny określane przez Sprzedającą są cenami bez podatku VAT (Sprzedający nie jest płatnikiem VAT) i nie obejmują kosztów wysyłki do siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca.

 

17. Koszty transportu pokrywa Kupujący, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.

 

§ 3 Warunki zakupu i dostawy

 

18. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.majalagoda.pl oraz poprzez wysłanie zamówienia na adres shop@majalagoda.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 519 759 370. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego, rodzaj, ilość zamawianego Produktu, formę i termin płatności. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, lub brak dostawy w przypadku podania nieprawidłowych danych przez Kupującego.

 

19. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

20. Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.majalagoda.pl następuje poprzez wybór opcji "dodaj do koszyka". W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Warunkiem niezbędnym jest podanie wymaganych danych i informacji.

 

21. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez stronę internetową www.majalagoda.pl nastąpi automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości na podany przy składaniu zamówienia przez Kupującego adres e-mail. Otrzymanie wiadomości oznacza, iż zamówienie zostało prawidłowo złożone.

 

22. Większość torebek szytych jest po złożeniu zamówienia, chyba że na stronie znajdują się one w zakładce GOTOWE. To oznacza że są to gotowe produkty.  W pozostałych przypadkach Produkty są szyte po złożeniu zamówienia. 

 23. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającej, lub otrzymania przez Sprzedającą potwierdzenia dokonania transakcji zapłaty, lub (w przypadku przesyłki pobraniowej) po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Kupującego.  Czas realizacji jest zamieszony każdorazowo przy produkcie. 

Do czasu Realizacji należy doliczyć czas dostawy, który wynosi od 1 do 2 dni roboczych, w zależności od miejsca zamieszkania Kupującego. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca będzie kontaktować się z Kupującym drogą mailową. 

24. Wysyłka jest starannie pakowana, aby zapobiec uszkodzeniom Produktów. Zakupione Produkty Sprzedająca dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w zależności od formy dostawy wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia zgodnie z poniższym: 

a). Jest nadawana Pocztą Polską usługa POCZTEX paczką priorytetową i wynosi 16 zł, dostawa 1-2 w zależności od miejsca zamieszkania Kupującego. 

b) Jest nadawana za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 16 zł dostawa 1-2 w zależności od miejsca zamieszkania Kupującego. 

c.) Jest nadawana Pocztexem lub Firmą kurierska z opcją "za pobraniem" i wynosi 20 zł dostawa 1-2 w zależności od miejsca zamieszkania Kupującego. 

e.)Jest nadawna firmą kurierską InPost w formie dostawy do Paczkomatu i wynosi 16 zł dostawa 1-2 w zależności od miejsca zamieszkania Kupującego.  

 

25. Powyższe ceny są ustalone przez Sprzedającą i obejmują koszt opakowania i nadania. W Sklepie Internetowym obowiązuje cennik ustalony przez Sprzedającą.

 

26. Możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającą pod adresem wskazanym w pkt 3 Regulaminu, jednak po uprzedniej wpłacie na konto.

 

27. W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie dostawy poszczególnych Produktów objętych jednym zamówieniem, Sprzedająca może bez zgody kupującego podzielić zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku koszt dostawy nie ulega zmianie, a zostaje jedynie rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

 

§ 4 Płatność

 

26. Możliwe są następujące metody płatności:

 

a) przelewem - na rachunek bankowy Sprzedającej wskazany na stronie Sklepu Internetowego oraz w potwierdzeniu dokonania zakupu otrzymanym na adres e-mail. 

b) za pobraniem 

c) za pośrednictwem tzw. "szybkich płatności".

d) Blikiem

 

27. Kupujący otrzyma paragon.

 

§ 5 Rozwiązanie umowy, reklamacje, zwroty

 

28. Kupujący przed dokonaniem odbioru towaru ma obowiązek przy kurierze sprawdzić dostarczoną przesyłkę pod rygorem uznania, iż Produkt dostarczony nie ma wad. Kurier ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamację oraz na życzenie Kupującego przyjąć zwrot przesyłki. Kupujący ma również obowiązek sprawdzenia przesyłki dostarczonej przez listonosza, lub w placówce pocztowej. W przypadku stwierdzenia wad należy się skontaktować ze Sprzedającą. Potwierdzenie odbioru przesyłki bez pisemnego wskazania ewentualnych wad produktu oznacza, że zakupiony towar w chwili wydania Kupującemu nie miał żadnych wad i był zgodny z zawartą umową.

 

29. Sprzedająca nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. 

 

30. Wady ukryte. W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, powstałych w wyniku produkcji towaru, Klient ma 24 miesiące na złożenie reklamacji takiej wady. W takim przypadku możliwy jest w pierwszej kolejności zwrot pieniędzy lub na życzenie klienta wymiana lub naprawa torby.

 

I. Prawo odstąpienia

 

30. Kupujący może zwrócić Produkt bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Kupujący ma 14 dni dni od daty otrzymania towaru na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. 

Towar powinien być odesłany na adres: Maja Łagoda-Marciniak, ul. Jarochowskiego 8/9, 60-129 Poznań.

 

31. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Konsument  jest obowiązany odesłać Produkt w stanie niezmienionym/nienoszonym.

 

32.   Sprzedająca zwraca Konsumentowi równowartość ceny towaru plus koszt jednorazowej wysyłki. Koszt  odesłania towaru ponosi Kupujący. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego) na wskazany rachunek bankowy . Sprzedawca ma 14 dni na zwrot pieniędzy.

33. Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

34. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 a) Produktów wykonanych na specjalne zamówienie Konsumenta, w tym także powiększonych, zmniejszonych wymiarów, wydłużonych lub skróconych uchwytów.

 

II. Procedury reklamacyjne.

 

35. W przypadku wystąpienia wad Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne. 

36. Reklamacje są rozpatrywane w trybie przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 37. Przy składaniu reklamacji Kupujący może skorzystać albo z gwarancji albo z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową/rękojmi.

 38. Reklamacja musi być złożona na piśmie i wysłana na adres info@bagsandpepper.com Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   nie później niż 2 miesięcy od daty ujawnienia się wady i zawierać następujące informacje:

 

- datę zawarcia umowy sprzedaży

 

- wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy też niezgodności towaru z umową

 

- cechy zakupionego Produktu

 

- metodę płatności oraz cenę

 

- dane dodatkowe np. nr zlecenia, Klienta,

 

- opis i fotografie powstałych wad lub uszkodzeń

 

- żądanie zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany na nowy wolny od wad.

 

39. W przypadku gdy Produkt jest niezgody z umową roszczenia należy skierować do Sprzedającej, która ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku zasadności niezgodności produktu z opisem Kupującemu zostanie zwrócona kwota zakupu towaru plus koszt wysyłki i odesłania towaru.

 

40. Jeżeli nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia - Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej oraz wskazany zostanie przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

 

41. W przypadku bezzasadności zgłoszonej reklamacji Sprzedająca powiadomi pisemnie Kupującego o nie uznaniu zgłoszonych reklamacji. 

 

42. Konsument traci uprawnienia jeżeli nie zgłosi wady w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności zakupionego towaru z umową.

 

43. Jeśli Sprzedająca nie uzna reklamacji, Przedsiębiorca może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 6 Polityka prywatności

 

45. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

46. Dane osobowe są szyfrowane przez system SSL.

 

47. Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom .

 

§ 7 Przepisy końcowe

 

48. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do czasowego, lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp. bez uprzedniego informowania o tym Kupujących.

 

49. Zabronione jest bez zgody Sprzedającej kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

50. Sprzedająca zastrzega sobie wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, prawo własności i prawa autorskie projektów, rysunków, wzorów użytkowych, wyrobów i innych materiałów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jej wyraźnej, pisemnej zgody.

 

51. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

52. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Kodeks cywilny, ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 

Kontakt

 

„Bags&Pepper" Maja Łagoda-Marciniak
60-129 Poznań
ul. Jarochowskiego 8/9
tel. 519759370
 

 

 

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl